Ga terug naar Startpagina. Welkom, op Önder Elektronik
Over mij.
Wat doe ik.
Tips.
Contact.
Spacer
Spacer
Advertentie
Spacer
Spacer
   

.: Tips

Ga voor een REPARATIE altijd naar een specifiek REPARATIE BEDRIJF, dus niet naar een winkel waar de prioriteit ligt op de verkoop van nieuwe apparatuur. Uit de praktijk blijkt dat de prijsopgaaf voor reparaties in winkels vaak erg hoog en ongefundeerd is, terwijl bij een specifiek reparatiebedrijf de prijsopgave dusdanig is dat het voor de klant aantrekkelijk is om tot reparatie over te gaan. Immers een reparatiebedrijf moet zijn omzet halen uit reparaties en niet uit verkopen.

Een duidelijke klachtomschrijving is voor een snelle reparatie van essentieel belang. Omdat de communicatie tussen klant en technicus bij ons rechtstreeks is, kan vaak al gelijk een diagnose worden gesteld. Let op bij vervoer van TV's dat het zwaartepunt van het apparaat dicht bij de voorkant ligt. Het toestel heeft dus de neiging om voorover te vallen; dit kan onherstelbare schade (krassen) aan de beeldbuis veroorzaken. Men kan het toestel het best op een passagiersstoel met de beeldbuis tegen de rugleuning vervoeren.

.: TV

Probeer NOOIT een TV zelf te maken. Ook al is het apparaat uitgeschakeld, blijft er op de beeldbuis nog een levensgevaarlijke hoogspanning tot 30.000 Volt staan!!!

Bij een knetterend of sissend geluid achter uit de TV zal hoogstwaarschijnlijk de hoogspanning (30.000 Volt) staan te sproeien. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en breng het apparaat naar een erkend reparatiebedrijf. De schade kan beperkt blijven als men er vroeg bij is. Indien men dit apparaat gewoon blijft gebruiken is het niet uitgesloten dat er brand in het apparaat onstaat!

Ga nooit in een apparaat zelf de zekering vervangen. Een kapotte zekering wijst in 99 % van de gevallen op een kortsluiting in het voedingsgedeelte en/of in het hoogspanningsgedeelte. De voedingen in de huidige apparaten zijn mede door de milieueisen steeds gecompliceerder geworden en kunnen echt niet meer door de hobbyist of handige schoonzoon worden hersteld. Deze reparaties kunnen en mogen(uit veiligheidsoverwegingen) alleen door een erkend reparatiebedrijf worden uitgevoerd. Voor deze reparaties worden vaak complete service-kits gebruikt.

Als alleen een horizontale streep zichtbaar is, moet het apparaat onmiddellijk worden uitgeschakeld, om beschadiging van de beeldbuis te voorkomen. In dit geval is het verticale afbuigingssysteem defect. Reparatie hiervan valt vaak mee.

Test Beeld opholTV VALT AF EN TOE UIT: veel fouten beginnen vaak op deze manier, dus hier geldt ook: Zo snel mogelijk naar erkend reparatiebedrijf, de schade kan beperkt blijven als men er vroeg bij is.

TV LOOPT VAN DE ZENDER AF: dit is vaak een fout in het HF gedeelte. Tuner en/of MFunit moeten vervangen/gerepareerd worden: deze reparatie valt vaak mee.

.: VIDEORECORDER

De Videorecorder is een apparaat waar gemiddeld enkele tientallen bewegende onderdelen inzitten, die aan slijtage onderhevig zijn. Het is dan ook niet vreemd, dat na een jaar of vier (afhankelijk van gebruik) klachten optreden. Circa 90%van die klachten zijn op te lossen door het vervangen van een of meerdere mechanische (bewegende) componenten. Het is ook in geval van geen duidelijke klachten aan te raden om een videorecorder na circa vier jaar een keer te laten reiningen en eventueel te laten controleren, op mechanische slijtage.

Gebruik géén of zo min mogelijk schoonmaakbanden. Deze kunnen de koppen een versnelde slijtage opleveren, omdat deze schoonmaakbanden een schurend karakter hebben. Laat liever het apparaat reinigen bij de erkende reparateur.Het voordeel is tevens dat een vakman het HELE loopwerk reinigt en demagnetiseert.

BAND BLIJFT HANGEN bij Eject. Probeer nooit met geweld de band alsnog er uit te trekken. De moderne loopwerken zijn zo kwetsbaar dat de band sterker is als de vaak plastic loopwerkonderdelen. Men kan de band het beste laten zitten en naar een erkend reparatiebedrijf gaan om zo de band en het loopwerk te redden. De zogenaamde bandlus onstaat vaak door een mechanische slijtage, het kan volstaan om de slipkoppellings unit te vervangen maar het kan ook raadzaam zijn om een totale mechanische revisie uit te laten voeren.

BAND WIL ER NIET IN. Wordt vaak veroorzaakt door defecte cassette-lift. Soms kan de lift gerepareerd worden, meestal wordt de lift in zijn geheel vervangen. Probeer in ieder geval nooit met geweld een band toch naar binnen te werken, dan weet je zeker dat de lift vervangen moet worden. Nooit zelf de lift of andere loopwerk onderdelen demonteren, omdat het vrijwel onmogelijk is deze componenten weer in de juiste (synchrone) positie te plaatsen.

BAND SPEELT ENKELE SECONDEN AF EN STOPT DAN. Wordt meestal veroorzaakt door het feit dat de rechter spoelschotel de band niet meer oprolt. Er onstaat een lange bandlus. De oplossing van dit probleem wordt verkregen door het vervangen van enkele mechanische onderdelen. Kosten vallen vaak mee.

.: AUDIO-APPARATUUR

BROM UIT SPEAKER(S),verder geen geluid. Versterker gelijk uit zetten en aan reparatiebedrijf aanbieden. Het is vrijwel zeker dat de audio-eindtrap defect is. Als de versterker toch nog te lang blijft aanstaan kan ook de voedingstransformator doorbranden, hetgeen erg kostbaar kan zijn. De reden dat een eindtrap defect gaat kan liggen aan de speakerbelasting. Let altijd goed op de impedantie, die achter op de speaker-box staat. Knoop nooit zomaar een paar speakers aan elkaar omdat dit altijd gevolgen heeft voor de impedantie. Het kan ook zijn dat de speakers door ouderdom gescheurd zijn, daardoor kan de versterker zijn vermogen niet kwijt en blaast zichzelf op. Andersom kunnen ook tengevolge van een defecte eindtrap de speakers opgeblazen worden.

Ga in ieder geval voorzichtig te werk als u een gerepareerde versterker weer aansluit op uw boxen; zet het volume minimaal en probeer per kanaal het volume langzaam op te regelen. Indien u de minste vervorming hoort, versterker uitschakelen en boxen laten repareren. Tot slotte kunnen de speakerkabels ook wel eens de reden van storing zijn: knagende hamster, katten etc. kunnen de isolatie beschadigen en kortsluiting veroorzaken.

CD SLAAT OVER of "PAKT" NIET. De laser-unit functioneert niet goed. De laser-unit, die in CD-spelers wordt gebruikt, is onderhevig aan slijtage, meestal merkbaar na een jaar of vier. Het probleem kan vaak met een servicebeurt opgelost worden. Het kan ook dat de gehele laser-unit vervangen moet worden, naast de servicebeurt.

E-mail: m.ozdemir@home.nl
Copyright Önder Elektronik